Chorvatsko - Severní Jadran a jeho ostrovy

Destinace: Itálie » Veneto » Terst

xxxxx
Chorvatsko - Severní Jadran a jeho ostrovy
Chorvatsko - Severní Jadran a jeho ostrovy Chorvatsko - Severní Jadran a jeho ostrovy Chorvatsko - Severní Jadran a jeho ostrovy
Chorvatsko - Severní Jadran a jeho ostrovy Chorvatsko - Severní Jadran a jeho ostrovy Chorvatsko - Severní Jadran a jeho ostrovy


Cena od: 11 990 Kč
+ příplatky od: 0 Kč

Popis zájezdu:

Popis zajezdu:


Úvod:
Pobytově poznávací zájezd

1. den:
odjezd z ČR v podvečerních hodinách.

2. den:
návštěva italského města TERST – jedno z nejvýznamnějších měst monarchie Rakousko – Uhersko s řadou krásných paláců především z 19. století včetně radnice. Zastávka u zámku MIRAMARE, který si nechal postavit Maxmilián I. Mexický. Nachází se na pobřeží obklopený překrásným parkem. Dojezd na ubytování.

3. den:
pobyt u moře.

4. den:
okruh po ostrově KRK – největší jaderský ostrov s neokoukanými přírodními scenériemi a malebnými městečky. Hlavní město ostrova KRK s trojlodní křesťanskou bazilikou, pitoreskní městečko VRBNIK, turisticky atraktivní BAŠKA – městečko s úzkými uličkami a průchody a dlouhou oblázkovou pláží. Zastávka v městečku OPATIJA – přímořské lázně s noblesními lázeňskými domy obklopenými bujnou zelení parků a zahrad s exotickou květinovou nádherou.

5. den:
návštěva PULY – metropole Istrie, jedno z nejstarších měst na východním jaderském pobřeží, velkolepý amfiteátr. Část dne bude patřit městečku ROVINJ – prohlídka, volno, koupání. Zastávka u vyhlídky nad LIMSKÝM ZÁLIVEM vřezávajícím se kilometry do pevniny jako skandinávské fjordy. Historické městečko PAZIN, středověký hrad nad propastí s ponornou krasovou říčkou Pazinčica, kterou v románu Julese Verna Matyáš Sandorf prchá hrdina z rakouského vězení.

6. den:
pobyt u moře. Pro zájemce fakultativní výlet: trajektem na ostrov CRES, tajemné hory a městečka na skalních útesech, historický OSOR, přes most na ostrov LOŠINJ. Návštěva malebných městeček MALI LOŠINJ a VELI LOŠINJ. Koupání v zátoce ČIKAT.

7. den:
návštěva Slovinské riviéry. Prohlédneme si PIRAN, asi nejkrásnější město na Slovinském pobřeží Jadranu (Staré město, Tartiniho náměstí). Část dne strávíme v noblesní PORTOROŽI. Cestou zpět historické město POREČ s raně křesťanskou bazilikou zapsanou na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

8. den:
návštěva Postojenských jeskyní. Druhá největší zpřístupněná jeskyně v Evropě s 20 km podzemních chodeb, krápníková výzdoba, jízda podzemním vláčkem, koncertní dvorana. LUBLAŇ – hlavní město Slovinska, kterému dominuje hrad, z jehož věží je výhled až k Julským Alpám. Prešerenovo náměstí s barokním kostelem, známé Trojmostí, které bylo upraveno světoznámým Jože Plečnikem, aj.

9. den:
příjezd do ČR ráno.

Cena zahrnuje:
doprava klimatizovaným autobusem, 6x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje), 6x polopenze, pobytová taxa, vedoucí zájezdu.

Cena nezahrnuje:
vstupy a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.

Příplatky:
pojištění léčebných výloh včetně storna zájezdu 270 Kč, výlet 6. den 400 Kč.

Ubytování:
6x ubytování v hotelu ( 2lůžkové pokoje)

Stravování:
6x polopenze


 

Kalkulace zájezdu:

ajax kalkulace
 

Nezávazná objednávka:

Hodnota musí být vyplněná.
Hodnota musí být vyplněná.
Neplatný tvar emailu.
Hodnota musí být vyplněná. ve formátu +420xxxyyyzzz bez mezer.
let. (Věk v době skončení zájezdu.)